Dyscyplina. Do czego służy i jakie są jej zadania.

Dyscyplina. Do czego służy i jakie są jej zadania.

Dyscyplina jest pojęciem oraz rodzajem działania, wykorzystywanym w celu zachowania zgodności określonego systemu zarządzania. Bywa wykorzystywana również w takich celach, jak osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktu. Jednak jej głównym zadaniem wydaje się być regulowanie ludzkich zachowań.

Charakterystyczne dla niej zasady, zaobserwować można także w środowisku zwierząt, które również dyscyplinują siebie nawzajem. Nauka uznała pojęcie dyscypliny za specjalny rodzaj wiedzy i zgodnie z jedną z akceptowanych definicji, określa ją jako zbiór oczekiwań, którymi jednostka rządząca posługuje się wobec jednostek sobie podległych. Dyscyplina jest zatem czymś charakterystycznym dla grup, klas czy społeczeństw, wykorzystujących władzę w osiąganiu zamierzonych celów, a dyscyplina służy im do korekty i nauki tego, w jaki sposób owe cele powinny być osiągane.

EDUKACJA OPARTA NA DYSCYPLINIE.

Dyscyplina jest przestrzegana w każdej szkole. Każde zachowanie odbiegające od powszechnie przyjętych w szkole norm, ulega natychmiastowej analizie i jest powiązane z reakcją otoczenia. To otoczenie odpowiada za ocenę tego, na ile owo odbiegające od normy zachowanie, jest szkodliwe dla reszty środowiska i z jakimi konsekwencjami może być powiązane. Dlatego dzieci, uczy się w szkole, odpowiedzialności za podejmowane we wczesnym już dzieciństwie, działania. Dyscyplina jest wzorem, którego zasady, mają im pomóc w lepszym oraz bezkonfliktowym funkcjonowaniu w danym środowisku. W szkole jest również wykorzystywana przez nauczycieli jako rodzaj kary bądź nagrody.

MIEJSCA ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM DYSCYPLINY.

Zatem jak widać, na nią samą składa się spora liczba elementów. Dyscyplina jest również interpretowana jako rodzaj moralnego obowiązku, którego korektą oraz regulacją zajmują się przepisy i inne zobowiązania prawne. Związane z nią oddziaływanie, możemy dostrzec w każdym praktycznie miejscu publicznym, w którym przebywamy. Dyscyplina niekiedy dotyczy jedynie jakiegoś z góry określonego czasu trwania czegoś, na przykład zobowiązań umowy handlowej, zadania wytyczonego nam przez szefa w pracy lub też innego rodzaju zlecenia, którego obiecaliśmy się podjąć.

Na przestrzeni dziejów, wielu wybitnych ludzi zajmowało się badaniem i analizą zadań dyscypliny. Często osoby te, stanowiły dla innych rodzaj jakiegoś uznanego powszechnie oraz społecznie wzoru czy też autorytetu. Tak jak miało to na przykład miejsce w przypadku epoki wiktoriańskiej w Wielkiej Brytanii czy innych krajach Europy, gdzie wzorem dyscypliny, była dla wszystkich rodzina królewska lub inne wysoko postawione osoby, mające bezpośrednie powiązania z władzą.

Dodaj komentarz