Jak przygotować wystąpienie publiczne?

Jak przygotować wystąpienie publiczne?

W każdej dziedzinie życia społecznego zachodzi wymiana informacji. Może to się odbywać w formie ustnego dialogu, pisemnej korespondencji albo wystąpień publicznych na żywo lub w mediach. Szczególnie ważną rolę w procesie komunikacji pełnią wystąpienia publiczne skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Warto się do tego dobrze przygotować by osiągnąć pożądane efekty przekazu.

Przygotowanie przemówienia

Zawartość merytoryczna

Wystąpienia publiczne mają miejsce podczas konferencji i sympozjów naukowych, wykładów lub prelekcji oraz w toku wydarzeń związanych ze sceną polityczną. W każdej z tych sytuacji najistotniejsze znaczenie ma treść przemówienia. Powinna zawierać informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Ważne jest też dostosowanie treści do poziomu wiedzy grupy docelowej. Inaczej będzie zbudowany referat dla naukowców z danej dziedziny a odmiennie szkolenie dla załogi firmy. Wystąpienia publiczne w gronie specjalistów powinny zawierać informacje wnoszące coś nowego do dotychczasowych osiągnięć naukowych. Można używać języka branżowego i fachowej terminologii. Warto przechodzić od ogółu do szczegółów a w konkluzji uzasadnić swoją tezę. W toku szkoleń firmowych każde wystąpienie musi w sposób jasny i przejrzysty przedstawiać omawiany problem. Politycy i działacze społeczni powinni skupić się na faktach i nie nadużywać form perswazyjnych.

Strona formalna

Wystąpienia publiczne to szczególny rodzaj przekazu ustnego. Ważna jest więc odpowiednio głośna wymowa i poprawność artykulacyjna. Nie należy używać zdań wielokrotnie złożonych, bo nie sprzyja to koncentracji słuchaczy na omawianym wątku. Najlepiej jest przygotować sobie wcześniej konspekt przemówienia i korzystać z niego by nie oddalać się zbytnio od tematu zbędnymi dygresjami. Można włączać przykłady z własnego doświadczenia, reprezentatywne dla danej problematyki. Przemówienie nie może być nazbyt długie. Przygotowując się do niego warto wybrać najistotniejsze informacje i określić w przybliżeniu optymalny czas wystąpienia.

Mowa ciała

Na wiarygodność mówcy wpływa nie tylko treść i język wypowiedzi ale również przekaz pozawerbalny. Odnosi się to do postawy ciała, gestykulacji i mimiki. Mówiący powinien sprawiać wrażenie pewnego siebie a zarazem nastawionego pozytywnie do słuchaczy. Technik mowy ciała można się nauczyć na specjalnych szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej. Służą one też budowaniu ogólnego pozytywnego wizerunku mówcy. Warto więc przed wystąpieniem publicznym odpowiednio się przygotować pod względem merytorycznym jak też sposobu przekazu.

Dodaj komentarz