„Głos” pracowników

„Głos” pracowników

Badania opublikowane przez MacLeod Review donoszą, że „głos” personelu jest jednym z kluczowych czynników sprzyjających zaangażowaniu. Czym jest ów „głos”?

Najprościej mówiąc, jest to dwukierunkowa wymiana pomysłów, wykorzystywana w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Najczęściej jest to rozumiane jako „wymiana pomysłów między przełożonymi a personelem” albo „możliwość wypowiada się w sprawie działań prowadzonych przez firmę” (Broszura informacyjna Instytutu Zatrudnienia i Rozwoju UK).

Istnieje pięć głównych kanałów komunikacji w ramach poznawania „głosu” pracowników. Większość z nich z powodzeniem może być stosowana w każdej organizacji:

  1. Informacja zwrotna od pracowników, pytania, sugestie, pomysły i innego rodzaju wkład za pomocą mediów elektronicznych (formularze na stronie www, mail itp.).
  2. Bezpośrednie spotkania „twarzą w twarz”, kierownictwa z pracownikami – np. zebrania firmowe i dyskusje grupowe w mniejszych zespołach, w ramach których pracownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami, zadawać pytania, poddawać dyskusji pojawiacie się rozwiązania.
  3. Specjalne grupy powołane do rozwiązywania danych problemów, złożone z pracowników i najczęściej facylitatora, który pomaga w porządkowaniu pomysłów. Grupa taka pracuje nad rozwiązaniem problemu i opracowaniem sposobu wprowadzenia go w życie. Jest to również dobra metoda służąca usprawnianiu procesów, struktur, organizacji pracy, poprawie bezpieczeństwa, jakości usług lub produktów.
  4. Wywiady indywidualne lub grupowe, realizowane przez konsultanta z firmy zewnętrznej. Taki zabieg otwiera pracowników i daje poczucie większego bezpieczeństwa iż np. wywiad prowadzony przy udziale własnego działu HR. Ponadto, firma zewnętrzna dysponuje na ogół odpowiednim zapleczem technicznym ułatwiającym realizację takich wywiadów, a także doświadczeniem w zakresie katalogowania wypowiedzi i konstruowania wartościowego raportu dla organizacji.
  5. Badania postaw pracowników – ankietowe badania opinii i satysfakcji pracowników, badania zaangażowania, eNPS i in. W tym zakresie można również skorzystać z usługi zewnętrznej firmy, dysponującej sprawdzoną metodologią prowadzenia takich badań i doświadczeniem w analizie statystycznej i tworzeniu raportów. Badania ankietowe są prowadzone w tradycyjnej formie papierowej lub – coraz częściej – za pośrednictwem platformy on-line, gdzie można umieścić dowolną treść ankiety, a badani mają zapewnione poczucie anonimowości i poufności, co wpływa zachęcająco do dzielenia się opiniami.

Wdrożenie któregoś z narzędzi może posłużyć zainicjowaniu otwartej na dialog kultury organizacyjnej, która może być potem rozbudowywana o kolejne stopnie.

Rita McGee, Ann Rennie „Budowanie zaangażowania pracowników”

Dodaj komentarz