Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Sukces firmy zależy głównie od efektywnej pracy pracowników. Jednak aby praca przynosiła oczekiwane efekty pracownicy muszą być do niej odpowiednio zmotywowani. W tym celu pracodawcy coraz częściej wybierają się na kurs motywowania pracowników.

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników nie powinno opierać się tylko na oferowaniu wyższych zarobków. Poza tym potrzebują oni też poczucia bezpieczeństwa, miłej atmosfery i dobrych relacji. Praca w miłej atmosferze jest mniej stresująca, zarówno na poziomie pracownik-pracownik, jak i pracownik-szef.

Ponadto podwładni muszą mieć możliwość rozwoju własnych umiejętności i awansu. Jak widać  istnieją różne obszary, które mogą działać motywująco na pracownika. Dlatego mądrze dobrane szkolenie jest inwestycją, którą powinien podjąć każdy szef. Praca z trenerami osobistymi/personalnymi nauczy ich, jak wyciągnąć z pracowników cały wachlarz ich możliwości. Im bardziej zaawansowany kurs motywacji pracowników, tym wyższe ceny. Pracodawca może jednak wziąć kredyt na ten cel, ponieważ każde poniesione wydatki zwrócą się z nawiązką. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi przyniesie zyski – także finansowe.

Kursy powinny nauczyć szefa jak wzmacniać kompetencje pracowników i ich samoocenę. Ponadto musi dostarczać nowych rozwiązań do zastosowania w firmie. Oczywiście pracodawca musi również spojrzeć na własną osobę. Kurs pozwoli mu dostrzec błędy jakie popełnia, jeżeli takie występują. Dzięki temu będzie miał możliwość wyeliminowania ich. Często jest tak, że to właśnie pracodawca działa demotywująco na pracowników. Zanim zacznie on pouczać innych powinien zacząć od swojej osoby. Ważne, aby współpraca odbywała się spokojnie i z obustronnym szacunkiem. Tylko wtedy firma może liczyć na sukcesy.

Szkolenie pracowników

Aby motywacja pracowników powiodła się, szkolenia muszą składać się z ważnych elementów technicznych. Wśród nich należy wymienić:

  1. Analizę oczekiwań, co do efektów końcowych – na każdym szkoleniu najważniejsze jest ustalenie celów. Pracownik będzie dążył do awansu lub premii i osiągnięcie tego celu będzie sukcesem poszkoleniowym. Natomiast pracodawca chce doprowadzić do zwiększenia zakresu obowiązków, które może powierzyć wyszkolonej osobie.
  2. Kompleksowe zajęcia z uwzględnieniem różnych metod nauczania – ćwiczenia i metody motywacyjne muszą być dobrane do tematyki szkolenia i wielkości grupy. Im więcej metod, tym bogatsze szkolenie.
  3. Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia – nie wystarczy skończyć szkolenia, aby mówić o sukcesie. Trener powinien przedstawić tzw. raport poszkoleniowy i wskazać zakres działań, nad którymi należy jeszcze pracować. Firma szkoleniowa musi skrupulatnie ocenić długofalowe efekty szkolenia.

Dodaj komentarz