Sukces w życiu prywatnym

Sukces w życiu prywatnym

Każdy z nas ma inną miarę sukcesu. Dlatego tak naprawdę nie istnieje jedna odpowiedź na pytanie : Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym bądź prywatnym? Tym bardziej, że te dwa światy mocno się przenikają wpływając na siebie i zmieniając definicję sukcesu i szczęścia.

Twoja definicja sukcesu w życiu prywatnym

To chyba jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania, wbrew pozorom. Aby sformułować własną definicję sukcesu trzeba zdobyć się na absolutną szczerość. Od dziecka nasiąkamy różnymi pojęciami szczęścia, przejmujemy wizję tego stanu od naszych rodziców, swoje definicje wpaja szkoła, kościół czy media. I tak naprawdę nie wiemy czy to co rozumiemy poprzez słowo szczęście to nasza wizja czy jeszcze cudza. Gdy przychodzi moment jasnego zdefiniowania pojęcia szczęścia niezbędne jest sięgnięcie głęboko do swoich najskrytszych pragnień i marzeń.

Do stworzenia definicji sukcesu należy wprowadzić jeszcze inne “mierniki”, czyli pytania sprawdzające: Jak rozpoznam moment osiągnięcia sukcesu i dlaczego stan ten jest tak ważny?

Zdefiniowane cele

Większość podręczników motywacyjnych zaleca zastosowanie techniki konkretyzowania i spisywania swoich celów. To metoda, która potwierdza swoją skuteczność w długim okresie czasu. Werbalizacja stawianych przed sobą celów i ich spisanie wyznacza kierunki naszego życia. Warto zatem poświęcić na to trochę czasu i zapisać cele w różnych perspektywach czasowych. Mogą to być bardzo konkretne plany, ale może to też być określenie swojego powołania, misji życiowej czy kolejnych stopni rozwoju. Spisanie swoich celów w najdłuższej perspektywie uruchamia naszą wyobraźnię i odpowiada na pytanie o sens przyjętej miary szczęścia.

Narzędzia i etapy prowadzące do sukcesu

Kolejnym zadaniem, które pomoże nam wskazać swoją miarę sukcesu jest wskazanie najważniejszych, milowych kroków prowadzących w tym kierunku. Warto pamiętać, że tylko niektóre nasze działania wpływają radykalnie na nasze losy. Trzeba umieć wybrać te najważniejsze i skupić się na ich realizacji. Pozostałe cele staną się celami cząstkowymi, ważnymi dla całego procesu, ale z większą dozą tolerancji dla osiągniętego celu.

Znajdź swoją pasję!

Jednym z najważniejszych narzędzi emocjonalnego sukcesu w życiu prywatnym jest rozwój swoich pasji. Pasja karmi duszę, zmienia jakość życia, otwiera na nowe doznania, nadaje naszej egzystencji blask. Nie ma większego znaczenia, jaka to pasja. Dla jednych będzie to wędkowanie dla innych zaliczanie kolejnych szczytów w sercu zimy. Pasja to wentyl, który pomaga spojrzeć na życie z innej perspektywy, dodaje energii, wnosi do naszego życia radość, satysfakcję i mnóstwo przyjemności. A przecież może tak się stać, że to właśnie pasja stanie się głównym miernikiem sukcesu dla naszego prywatnego życia.

Jak znaleźć pasję w życiu? Odpowiedź na to pytanie również wymaga szczerości a przede wszystkim zaangażowania.

Zaangażuj się w życie

Każdy, kto kiedykolwiek uprawiał sport miał możliwość zaobserwować jak jego organizm “zapamiętywał” wysiłek, pozwalając na przełamywanie kolejnych barier ograniczeń fizycznych podczas następnych treningów. A im więcej energii wkładało się w trening tym większa jej kumulacja przechodziła na kolejny. Podobnie schemat obowiązuje w innych sferach życia. Aby osiągnąć sukces trzeba się zaangażować na 100%, Dlatego warto określić sobie te dziedziny życia, gdzie takie zaangażowanie jest możliwe. Nie oznacza to, że cała kumulacja energii powinna zostać skierowana na jedną z nich. Właściwy podział, ustalenie proporcji zaangażowania w każdą ze sfer zbuduje nasze 100%, być może właśnie to jest najważniejszym miernikiem sukcesu.

Dodaj komentarz