Czym jest projekt?

Czym jest projekt?

Projekt to przedsięwzięcie określone w czasie, finansowo i merytorycznie. Jeśli aplikujesz o dofinansowanie lub realizujesz już projekt, pomożemy Ci znaleźć właściwą drogę. Jeżeli prowadzenie projektu masz dopiero przed sobą, zapoznaj się z 5 krokami, które doprowadzą Cię do sukcesu. Zapraszamy do kontaktu – Maravic zapewnia kompleksową obsługę projektu na każdym jego etapie.

Zacznij od pomysłu
Zaplanuj szczegóły – znajdź odpowiedź na 12 kluczowych pytań
Realizacja – dostosuj się do rynku
Zmierz efekty
Kontrola/audyt – bądź otwarty
Zacznij od pomysłu

Pierwszym działaniem rozpoczynającym Twój biznes jest pomysł, często spontaniczna myśl. Następnie wstępne zbadanie, czy pomysł ma szansę odnieść sukces na rynku, określenie możliwości pozyskania wsparcia finansowego, a także potencjalnych partnerów biznesowych i wreszcie – gotowość do dalszego działania.

Zaplanuj szczegóły – znajdź odpowiedź na 12 kluczowych pytań

Kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółów samego pomysłu. Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

Jak duża jest grupa odbiorców i jakie są jej potrzeby lub jakie mogłyby być?
Jakie Twój produkt lub usługa powinien mieć cechy i jakie dawać korzyści klientom?

Czy istnieje konkurencja – jak jest duża, jak działa, jaki ma udział w rynku oraz co będzie wyróżnikiem Twojego produktu/usługi w stosunku do konkurencji?

W jaki sposób produkować/świadczyć usługi, aby zapewnić sobie rentowność inwestycji?

Jakie działania są potrzebne do wykonania projektu i jak rozkładają się one w czasie?

Jakie są koszty działań, które należy podjąć w celu realizacji projektu?
Jaka jest maksymalna cena, jaką klient będzie skłonny zapłacić za produkt/usługę?

Czy planujesz system rabatowy/lojalnościowy dla stałych klientów (jeżeli tak
, jaki?)

Jakie kanały promocji będą najefektywniejsze?
Czy masz wystarczająco środków finansowych na realizację projektu? Jeśli nie, czy wiesz, gdzie szukać wsparcia, na jakich warunkach i na jak długo?
Kiedy chcesz, aby Twój biznes wystartował i jakie chcesz uzyskać rezultaty w określonym czasie (wartość przychodów, ilość klientów i inne, zależne od branży)?

W oparciu o te informacje możesz pomyśleć o konstruowaniu modelu biznesowego. Wszystko należy zawrzeć w biznesplanie, który powinien być na tyle dokładny, by pozwolić bez większych przeszkód realizować przedsięwzięcie. Dobrze przemyślany model biznesowy pozwoli odnieść sukces w projekcie i przenieść ten sukces na długoterminowe działania biznesowe.

Nie zapomnij też o określeniu mierzalnych efektów projektu.

Realizacja – dostosuj się do rynku

Jak zapewne się przekonasz te trzy czynniki (budżet, czas i cel) są ze sobą ściśle powiązane i w każdym aspekcie biznesu dają o sobie znać. Zachowanie pomiędzy nimi równowagi pozwoli na jak najdokładniejszą realizację obranego planu. Ważna jest jednak elastyczność. Należy mieć na uwadze, że niekiedy konieczne są modyfikacje i bieżące wprowadzanie zmian – wynika to z coraz lepszego poznawania oczekiwań rynku, branży oraz samego projektu.

Na tym etapie pojawić się mogą wyzwania – związane np. z jakością dostarczanych półproduktów czy usług, działaniami konkurencji, znaczącą zmianą potrzeb grupy odbiorców, brakiem efektywności działań promocyjnych. Najczęściej spotykaną trudnością jest jednak brak płynności finansowej. Zatem zwróć uwagę na zobowiązania wobec podmiotów publicznych czy kontrahentów, oczekiwania inwestorów czy wspólników, lepsze zrozumienie potrzeb klientów, a co za tym idzie – efektywność promocji. To one, poza zespołem specjalistów i pasjonatów, w największym stopniu decydują o sukcesie.

Zmierz efekty

Określenie oczekiwanych rezultatów projektu już na etapie planowania przydaje się najbardziej w tym momencie, ponieważ pozwala na zmierzenie efektów włożonej pracy.

Uznanie projektu za zakończony oznacza uzyskanie satysfakcjonujących wyników pracy.

Kontrola/audyt – bądź otwarty

Słowo „kontrola” napawa strachem niejednego przedsiębiorcę. Mimo tego, że Twój zespół z pewnością zadbał o wszystko, kontrolujący mogą znaleźć coś, o czym wszyscy zapomnieli. Jednak otwartość, chęć współpracy oraz wprowadzenia koniecznych poprawek rozwiążą każdy problem stojący przed przedsiębiorcą.

Dodaj komentarz