Motywacja – podstawa działania

Motywacja – podstawa działania

Motywacja z języka łacińskiego oznacza poruszać, popychać. Natomiast samo słowo to połączenie wyrazów motyw i akcja, co sugeruje, że żeby nastąpiła jakaś akcja, działanie, to musi być motyw, cel. Robert Woodworth jest oficjalnym twórcą teorii motywacji, natomiast Edward Tolman zajmował się badaniami empirycznymi w tym temacie. Dużo naszych działań jest intuicyjnych, instynktownych. Są to:oddychanie, odpoczywanie, jedzenie. Takie czynności nie wymagają motywacji, ponieważ w tym przypadku reagujemy na bodźce odruchowo. Jeśli natomiast jakaś aktywność wymaga decyzji, dokonania wyboru, wtedy mamy już do czynienia z motywacją. Można zdefiniować, że motywacja to celowe, ukierunkowane działanie, stopień zaangażowania, świadome ukierunkowanie dla osiągnięcia jakiegoś celu. Wszystko to potrzebne jest do celowego działania. Pobudzenie energii, ukierunkowanie aktywności, skupienie się na najważniejszych bodźcach to w skrócie działanie motywacyjne. Gdy przestaje się widzieć cel na horyzoncie, automatycznie zmniejsza się motywacja. To udowadnia, że najważniejszą sprawą w zmotywowanym działaniu jest jasny, wyznaczony cel.

Mamy dwa główne rodzaje motywacji

Pierwsza z nich to motywacja zewnętrzna – czynniki, które pochodzą z zewnątrz. Elementem, który będzie motywował to po prostu nagroda. Może to być np.wypłata, inna nagroda pieniężna, Im nagroda będzie cenniejsza, tym większa będzie motywacja. Drugi rodzaj to motywacja zewnętrzna to również potrzeba zaspokojenia oczekiwań innych, np.rodziców, partnera, pracodawcy lub też rówieśników, którzy są dla nas ważni. Gdy występuje podczas działania tylko czynnik zewnętrzny, motywacja może być zbyt krucha. Kiedy zacznie brakować bodźca w postaci nagrody, przestanie towarzyszyć entuzjazm to osiągnięcie celu przestanie być atrakcyjne. Motywacja wewnętrzna czyli automotywacja jest bardziej wartościowa. Działanie i osiąganie samo w sobie będzie dawać dużą satysfakcję i przyjemność. Ten rodzaj motywacji wynika z określonej osobowości człowieka. Chodzi tu o kwestię zainteresowań, upodobań, oczekiwań. Czynnikiem motywującym w tym przypadku jest podnoszenie własnej wiedzy, zadowolenie z realizacji celów i zamierzeń.

Najskuteczniejszą motywację http://twoja-motywacja.pl/ osiągniemy łącząc obydwa rodzaje. Gwarantuje to większą wytrwałość w działaniu i osiąganiu sukcesów. Człowiek poszukuje czynników motywujących, pobudzających do działania, by skończyć to, czego się podjął. Zależy to od różnych składników. Ważne jest samopoczucie, ilość przeznaczonego czasu na wykonanie zadania, a także powody, dla których podejmuje się dane działanie. Nie ma jednoznacznej recepty na zmotywowanie jednakowe dla każdego. Poznanie siebie, własnych wizji i oczekiwań na pewno pomoże w odpowiednim zmotywowaniu, a to z kolei da możliwość osiągnięcia sukcesu.

Dodaj komentarz