Modele motywacji: tradycyjny, stosunków współdziałania, zasobów ludzkich

Modele motywacji: tradycyjny, stosunków współdziałania, zasobów ludzkich

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wciąż są gotowi do podejmowania nowych działań, pełni energii oraz wiary w to, że uda im się zrealizować wszystkie swoje plany, podczas gdy inni nie wykazują nawet chęci do podjęcia jakichkolwiek starań? O wszystkim decyduje poziom motywacji człowieka. W ostatnich latach temat ten stał się bardzo modny oraz poruszany w kontekście różnych dziedzin życia. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak złożone jest to zagadnienie. Często wykorzystywane jest w biznesie, aby polepszyć jakość pracy pracowników. Co ich motywuje? Badacze wyróżniają trzy modele motywacji: model tradycyjny, model stosunków współdziałania oraz model zasobów ludzkich.

Model tradycyjny

Model ten ukazuje negatywny obraz pracowników. Zakłada on, że podwładni z reguły opornie podchodzą do przydzielonych im zadań oraz są opieszali. Traktują pracę jako przymus, a jedyną motywacją dla nich jest zdobycie środków finansowych niezbędnych do życia. Jakość pracy przy takim modelu motywacji podnieść może jedynie odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Osoby podlegające pod ten model nie powinny obejmować stanowisk kierowniczych, gdyż zawsze na względzie będą mieć swoje dobro ponad dobrem firmy. Ich głównym celem będzie zmniejszenie intensywności pracy przy uzyskaniu jak największych korzyści materialnych dla siebie.

Model stosunków współdziałania

Model ten bazuje na trzech głównych aspektach. Po pierwsze, zakłada że korzyści materialne nie stanowią jedynej motywacji dla pracownika. Na jego starania oraz aktywność w pracy wpływają relacje z kierownictwem oraz innymi współpracownikami. Według tego modelu motywacji ogólnie wszystkie stosunki międzyludzkie mają znaczący wpływ na jakość wykonywanej pracy. Ponadto, każdy z pracowników powinien mieć poczucie, że wykonywana przez niego praca jest istotna i ma znaczenie dla całokształtu konstrukcji firmy.

Model zasobów ludzkich

Badacze wyodrębniają także modele motywacji bazujące na zasobach ludzkich. W przypadku tego modelu pracownik świadomie wykonuje konkretne działania. Liczy się tu także zwiększenie zakresu zadań wyznaczanych dla pracowników, możliwość stałego rozwoju oraz podejmowane przez podwładnych własnych inicjatyw. Model zasobów ludzkich zakłada, że motywacja pracowników zależna jest od wielu czynników.

Wśród postępowych firm kierownictwo powinno brać pod uwagę wszystkie wymienione wyżej modele motywacji. Ludzie są bardzo różni i podczas gdy jednego będzie motywowała atmosfera wśród pracowników, ktoś inny może poprawić wyniki swojej pracy jedynie po otrzymaniu podwyżki.

Dodaj komentarz