Zakon Maltański

Zakon Maltański

znany jest pod nazwą Joannitów. Właściwa nazwa tego zgromadzenia brzmi ORDO MILITIAE SANCTI JOANNIS BAPITSATE HOSPITALIS HIEROSOLIMITANI. Pierwotnie joannici byli bractwem działającym przy szpitalu św. Jana w Jerozolimie. Po zdobyciu Jerozolimy przez Krzyżowców i utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego w 1099 roku bractwo to zostało przekształcone w zakon rycerski. Tego typu zakony były bardzo popularne w okresie wypraw krzyżowych.
Na czele joannitów stoi wielki mistrz. Herbem zakonu jest srebrny krzyż w czerwonym polu z koroną książęcą. Joannici nosili czarne płaszcze z białym krzyżem po prawej stronie. Szybko zdobyli znaczną pozycję w Królestwie Jerozolimskim. Jego upadek w 1291 roku zapoczątkował wędrówkę joannitów w poszukiwaniu nowej siedziby głównej. Najpierw osiedlili się na Cyprze, następnie na wyspie Rodos, gdzie założyli własne państwo.
Joannici w wielu krajach Europy, w tym również na ziemiach polskich, posiadali liczne majątki. Do Polski sprowadził ich w 1166 roku Henryk Sandomierski. Władca ten nadał zakonowi Zagość. Joannici szybko zwiększali swe wpływy oraz posiadłości. Pod koniec XII stulecia posiadali już kościoły w Tyńcu, w Poznaniu, w Bardzie oraz w Strzegomiu. W XIII wieku utworzyli swe komandorie na Śląsku, Pomorzu oraz na Ziemi Lubuskiej.
W 1522 roku joannici zostali wygnani z wyspy Rodos. Ich nową siedzibą stała się Malta, którą otrzymali od Karola V. W 1798 roku wojska Napoleona pozbawiły joannitów władzy nad Maltą. W 1800 roku wyspę zajęli Anglicy.
Był to trudny okres w dziejach zakonu. Joannici utracili większość swych dóbr w Europie, co spowodowało ich gospodarczy i militarny upadek.
Od 1834 roku posiada swoją siedzibę w Rzymie. Zajmuje tam dwa duże zespoły pałacowe: Palazzo Malta przy via Condotti oraz Villa Malta na Awentynie. W 1884 roku Królestwo Włoch potwierdziło ich suwerenne prawa oraz eksterytorialność obu rzymskich posiadłości. Przywileje Kawalerów Maltańskich zostały w 1950 roku potwierdzone przez władze Republiki Włoskiej.
Od 1953 roku podlega Watykanowi, ale utrzymuje własną służbę dyplomatyczną. W kilkudziesięciu państwach posiada swych posłów oraz ambasadorów.
Zakon składa się z kilku tysięcy członków. Zajmuje się głównie lecznictwem. W 70 krajach posiada własne szpitale oraz instytuty medyczne. Jednym z głównych zainteresowań Zakonu Maltańskiego stała się walka z trądem, prowadzona na kontynencie afrykańskim. Warto dodać, że zakon ten bierze również aktywny udział w pracach wielu organizacji międzynarodowych.

Dodaj komentarz